Genealogie van de familie Uijtenhaak - Genealogie van de familie Uijtenhaak - Genealogie van de familie Uijtenhaak
Laatste update van deze site:
oktober 2006
maart 2003
Sinds enkele jaren intrigeert het mij hoe de familie Uijtenhaak nu precies in elkaar zit. Hoewel het is een weinig voorkomende naam is in Nederland weten de Uijtenhaken niet of nauwelijks van elkaar. Met de komst van internet en andere moderne technieken heb ik vanuit mijn "luie" bureaustoel een begin gemaakt met het verzamelen van namen van familieleden. Het primaire doel van mijn onderzoek is:
  • Een zo volledig mogelijke stamboom op te zetten opdat ik en mijn kinderen enig idee hebben waar we vandaan komen.
  • Uit te zoeken waar nu precies de vertakkingen tussen de huidige families zijn ontstaan.
Inmiddels zijn mijn online resources opgedroogd en ben ik genoodzaakt het huis uit te gaan op zoek naar Uijtenhaak...
In april 2005 een mailtje gekregen van Erwin van den Haak. Bij zijn onderzoek naar zijn familie kon hij voor mij een aantal losse eindjes aan elkaar knopen. Het jpeg bestand met de stamboom is per oktober 2006 aangepast.

ca. 1800
van der Haak, van den Haak, uit den Haak, uijt den Haak, Uitdenhaak en Uitenhaak zijn veelvuldig voorkomende namen in Nieuwer-Amstel
1851
Eerste Amsterdamse Uijtenhaak
1852
De Haarlemmermeer-polder is
droog
1959
Een Uijtenhaak vestigt zich in Haarlem
1989-
Drie Uijtenhaken verhuizen van Haarlem naar de Haarlemmermeer
Het onderzoek
Via de website van het gemeentearchief van Amsterdam kwam ik er achter dat er van zo'n 15 Uijtenhaken gezinskaarten bestaan. Deze kaarten beslaan de periode van 1893 tot 1939 en zijn de eerste stap voor de beginnend genealoog. Omdat de kaarten nogal slecht leesbaar zijn heeft mij dit de nodige avondjes puzzel plezier opgeleverd.
Met wat ik al van mijn vader te weten ben gekomen en met wat aanvullende informatie van Wilma Uijtenhaak en haar tante Leida, zijn veel stukjes van de puzzel op hun plaats gevallen. Anderzijds zijn er weer een hoop nieuwe vragen gerezen.


In augustus 2002 ontving ik een interresant mailtje van Theo Uijtenhaak. In één klap was ik drie generaties terug in de tijd en aangekomen in de periode 1735-1817 toen Willem van den Haak in het waterrijke gebied van Nieuwer-Amstel (Amstelveen) zijn hoofd boven water moest zien te houden.


Vóór de Franse tijd hadden de mensen nog geen echte vaste achternaam. Pas rond 1811 werden de mensen ingeschreven in een bevolkings register en daarmee verplicht een vaste achternaam te gebruiken. Nog enige tijd komen er dan nog variaties in de familienaam voor op geboorte-, huwelijks- en overlijdens akten. Dit terwijl het toch om één en de zelfde persoon gaat. Voorkomende varianten zijn:
  • in den Haak
  • van der Haak
  • van den Haak
  • uit den Haak
  • uijt den Haak
  • Uitdenhaak
  • Uitenhaak
Het lijkt er op dat op dit moment in de geschiedenis de vertakking in de familie is ontstaan: van den Haak, van der Haak en Uijtenhaak. Waarvan onze tak der Uijtenhaken de kleinste is.
Vanaf 1851 toen Cornelis Johannes Uijtenhaak in Amsterdam het levenslicht zag wordt de zelfde achternaam gebruikt.
Uit online onderzoek naar het voorkomen van de oudere naamvarianten lijkt het er op dat de oorsprong van de familie, via Wilnis, Kamerik, Papekop, Tappersheul in de buurt van Oudewater moet liggen. Vooralsnog kan ik dit niet met harde feiten aantonen.


In april 2005 een mailtje gekregen van Erwin van den Haak. Bij zijn onderzoek naar zijn familie kon hij voor mij een aantal losse eindjes aan elkaar knopen. Het gif bestand met de stamboom is per oktober 2006 aangepast.


Tot nu toe heb ik onderstaande stamboom kunnen reconstrueren. (*.jpg bestand ca. 1,2Mb groot)
De puntjes op de "IJ"
Aan het begin van de 19de eeuw bestonden er nog geen spellingsregels. Letters als "c" en "k", "y" en "ij" werden door elkaar gebruikt. Het is in feite dus mogelijk dat er familieleden bestaan die hun naam met de "y" zouden mogen schrijven.(tot nu toe heb ik nergens in de archieven een griekse "y" in de naam aangetroffen)
De juiste spelling is namelijk die zoals deze in het bevolkingsregister gehanteerd wordt. In elk geval behoren de nazaten van Cornelis J. Uijtenhaak (1851) hun naam te voorzien van twee puntjes. Het bewijs hiervoor staat bovenaan deze pagina.
Divers
Kaart van Nieuwer-Amstel ca. 1850 (245kb).
Fotoalbum
Onder dit kopje komen foto's die direct betrekking hebben op onze familie.
jpeg image (211kb)
Winkel Westerstraat hoek 1ste Boomdwarsstaat (211kb)

Cornelis J. Uijtenhaak (1851) en echtgenote Anna M. Bolte.

B.A.J. (Ben) Uijtenhaak (1897) en echtgenote Maria Verheul.

B.P.J. (Ben) Uijtenhaak (1934) en echtgenote Annie v.d. Hoorn.

B.A.J. (Ben) Uijtenhaak (1960) en echtgenote Gery Mesman.

B.F. (Ben) Uijtenhaak (1993)
en zijn broer
J.H. (Yorick) Uijtenhaak (1997).
Oproep
Voor gegevens van recente personen kan ik in het archief niet terecht want deze gegevens komen pas na jaren beschikbaar. Dus... ben jij een springlevende Uijtenhaak of Uytenhaak? Dan zou ik het op prijs stellen als je wat gegevens van jezelf, ouders en grootouders wilt verstrekken opdat ik het plaatje kan aanvullen of verbeteren.
Een ieder die meer inzicht kan geven in de afkomst en stamboom van onze familie kan zijn opmerkingen mailen naar:
Ben Uijtenhaak
uytenhaak@zonnet.nl
Verspreiding van de familie Uijtenhaak door Nederland.
Links
genealogie.pagina.nl.
www.geonea.myweb.nl/.
www.swinx.net/.
www.twente.nl/~genealogy/.
geneaknowhow.net - met o.a. een cursus paleografie.
gemeentearchief van Amsterdam - direct zoeken naar gezinskaarten van 1893-1939.
Genlias - zoeken in archieven
Nederlandse Genealogie Vereniging.
Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag  - heeft een grote collectie materiaal die geraadpleegd kan worden. Op deze website kunnen ook richtlijnen voor het doen van genealogisch onderzoek worden bekeken. Uit de catalogus blijkt dat er een verzameling familiedrukwerk en bidprentjes van de familie Uijtenhaak aanwezig is.
www.ellisisland.org - Zoek namen van mensen die rond 1900 in de Verenigde Staten van Amerika aankwamen. Niet alleen immigranten maar ook mensen op doorreis naar andere bestemmingen zoals Nederlanders op weg naar west- en oostindië.
Internet paginas van J. Zoethout - Toont de relatie tussen Uijtenhaak en de familie Haer.
Link - Maakt melding van een Dievertje Uitenhaak dochter van Hendrik Uitenhaak.
Link - Vermelding van Aaltje in den Haak (uit den Haak) dochter van Willem in den Haak (Uittenhaak) en Judith Vermeulen alsmede Debora Uitdenhaak.
Link - Aaltje in den Haak.
Link naar een "van den Haak"
nog een link naar een "van den Haak"
nog een link naar een "van den Haak"
nog een link naar een "van den Haak"
 
Colofon
Deze site is ontworpen om te worden bekeken in een resolutie van 1024x768 pixels. Voor op- en of aanmerkingen over deze site kunt u contact opnemen met de webmaster:

Ben Uijtenhaak
uytenhaak@zonnet.nl

www.uijtenhaak.nl